familie

Sociaal Programma Heilust voortvarend van start

Naast de fysieke investeringen in Kerkrade-West zoals de MFA West, het park West en de sloop en nieuwbouw van woningen, is het minstens zo belangrijk om te investeren in de mensen die in het gebied wonen. De mensen maken het gebied, ze wonen en leven met elkaar in de buurt en wijk.

 

Het Sociaal Programma Heilust omvat een aanpak waarbij een aantal partijen samen met de buurtbewoners werkt aan de verdere ontwikkeling van de buurt en wijk. Het programma omvat een 10-tal projecten die de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en een aantal  maatschappelijke partners samen met de buurtbewoners in de buurt uitvoeren. In deze gemeenschappelijk gedragen aanpak staan de bewoners centraal. Dit meerjarig gezamenlijk traject gaat 5 jaar duren. Het opbouwwerk van de gemeente wordt door middel van de actieve buurtkamer geïntensiveerd. Via participatie wordt geprobeerd de betrokkenheid van de mensen in de buurt te vergroten.

 

Voortgang projecten

Een aantal projecten is inmiddels succesvol van start gegaan zoals laaggeletterdheid, bevordering ondernemerschap en bevordering participatie.  

 

Thematische aanpak ‘laaggeletterdheid’

Met het project ‘Laaggeletterdheid’ wordt de bewoners aangeboden mee te doen aan een cursus van 4 modules van 10 weken. Dit heeft als doel hun taalvaardigheden te verbeteren. Elk module wordt gewerkt met een ander thema, afgesloten met een leuke activiteit. De deelnemers zijn erg enthousiast en zijn elke bijeenkomst aanwezig. De lessen worden gegeven door het Arcus College en vinden plaats op donderdagmorgen in de Buurtkamer in de Geraniumstraat. Op dit moment is de eerste groep bezig aan de derde module. Thema van deze module is: verschillende culturen. 

 

Bewoners krijgen kansen

Met het project Bevorderen Ondernemerschap worden bewoners begeleid om aansluiting te krijgen bij de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan in de vorm van zelfstandige ondernemer of naar regulier werk. De coöperatie Vierwerk begeleidt op dit moment een aantal personen in dit traject. Een project dat hier mee samenhangt zijn de Kansenwinkels in Kerkrade West. Via begeleiding door d’r Sjalter krijgen bewoners de kans om door te stromen naar regulier werk. Inmiddels zijn de eerste successen al zichtbaar. Bij beide projecten is recentelijk een aantal deelnemers doorgestroomd naar regulier werk.

 

Bewonersbijeenkomsten

Via het Sociaal Programma worden ook bewoners geënthousiasmeerd om mee te denken over de tijdelijke inrichting van voorzieningen in het Park West. Onder de noemer van participatie is  de inbreng en de betrokkenheid van de buurtbewoners hierbij essentieel. Hiervoor worden  bewonersavonden in de Buurtkamer georganiseerd.

 

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de herstructurering van de Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen. Meer informatie is te vinden op www.westwint.nl

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten