jongmeisje

Woonmaatschappij Hestia groep

Hestia groep is een actieve, no-nonsense woningcorporatie met een kleine 6.000 woningen in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Het zorgen voor voldoende geschikte woningen is onze verantwoordelijkheid als woningcorporatie. Voor mensen met een laag inkomen of een uitkering én voor mensen die bijzondere zorg en aandacht of tijdelijke opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of sociale beperking. Voor de huisvesting van deze laatste groep werken we nauw samen met zorg- en welzijnsinstellingen. Het aanbod varieert van eengezinswoningen en appartementen tot zorgwoningen en jongerenwoningen. In het goedkope én in het duurdere segment.

 

Missie

Onze missie luidt: Hestia groep draagt bij aan een vitale regio Parkstad Limburg door (samen) te werken aan bereikbaar wonen en prettig leven in haar wijken. 

Deze missie en onze ambities vindt u terug in ons ondernemingsplan Vitaal.

 

Prettig wonen

Wij vinden het belangrijk dat bewoners prettig wonen. Zich thuis voelen in hun buurt. En zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt. Hier zetten we ons samen met bewoners en andere partijen voor in. Goede buurten leiden tot tevreden bewoners en verhogen ook de aantrekkelijkheid van de regio voor nieuwe klanten. Wij werken gebiedgericht. Met drie klantgroepteams en twee gebiedsontwikkelaars.

Wij investeren in leefbaarheid en bewonersparticipatie. We participeren in buurtnetwerken en investeren in professionele huismeesters. We bieden daarnaast meerwaarde door uit te gaan van huurprijzen die lager liggen dan de marktwaarde. En een deel van het klein dagelijks onderhoud dat eigenlijk de verantwoordelijkheid van de huurder is, neemt Hestia groep voor haar rekening.

 

Meer informatie

www.hestiagroep.nl

Volg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Op dinsdag 11 maart vond de overdracht plaats van de kerk in de Heilust aan de gemeente Kerkrade. Lees meer: http://t.co/Q7CltiYVvJ

Gisteren gaf de gemeente Kerkrade uitleg over de herinrichting van de openbare ruimte Bestaande Wijk van Morgen: http://t.co/7rSS93gCTt

Laat alle tweets zien >

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten