bejaarden

Achter de voordeur

Bij de opwaardering van Kerkrade-West gaat het niet alleen om de stenen, vooral ook om de mens. Want een verbetering van de leefbaarheid is alleen mogelijk als we ook werken aan het terugdringen van maatschappelijke problemen en het vergroten van het veiligheidsgevoel in de wijk. Daarom worden diverse sociale projecten uitgevoerd, zoals het project 'Achter de voordeur' en het project 'buurtbemiddeling'. Ook willen we langdurig werklozen inzetten bij diverse deelprojecten zoals bij het groenonderhoud, de sloopwerkzaamheden, toezicht en de bouw van een nieuw gemeenschapshuis.

 

Achter de voordeur

In het voorjaar van 2011 zijn we gestart met het project 'Achter de voordeur’. Verspreid over meerdere jaren worden ongeveer 1.000 gezinnen bezocht. Door middel van huisbezoeken willen we de bewoners beter leren kennen. Weten wat er speelt. Er zullen leuke, positieve verhalen naar voren komen, maar we zullen ook minder leuke dingen tegenkomen. Mensen die met financiële problemen te maken hebben, zich eenzaam voelen of overlast ervaren. Samen met de bewoner(s) zoeken we dan naar oplossingen of we brengen de mensen in contact met professionele hulpverleners. Die drempel is vaak te hoog maar het team van ‘Achter de voordeur’ bestaat uit professionals met een sociale achtergrond: een ouderenadviseur, WMO-consulenten, de woonconsulent van Hestia groep, een maatschappelijk werker en een opbouwwerker. Zij kunnen snel en gericht actie nemen.


Heilust

De huisbezoeken zijn in eerste instantie vooral op de Heilust gericht, omdat deze buurt kampt met een sterke terugloop van het aantal bewoners waardoor relatief veel woningen gesloopt moeten worden. Daarnaast kent de buurt problemen op sociaal gebied. 'We willen graag samen met de bewoners tot nieuwe toekomstperspectievenvoor de buurt komen', aldus woonconsulent Manuel Penders van Hestia groep. 'Het zou erg leuk zijn als we tijdens de huisbezoeken merken dat bewoners bereid zijn om zich voor de buurt in te zetten. Als we de handen ineen slaan, komen we er straks alleen maar sterker uit!'

 

Nieuwsberichten

Eerste resultaten binnen project 'Achter de voordeur'

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten