man

Deelprojecten

Het aantal bewoners in Kerkrade-West neemt af. Bestaande woningen sluiten niet meer aan op de woonwensen en er ontstaat een overschot aan woningen. Wij willen deze kans grijpen om meer ruimte te creëren in de wijk en op beperkte schaal nieuwe woningen te bouwen die aantrekkelijk zijn voor diverse bewonersgroepen. De ambitie is om  verschillende zaken aan te pakken op het gebied van wonen, energiebesparing, , participatie, saamhorigheidveiligheid, identiteit en voorzieningen om de leefbaarheid te verbeteren.

wonen-en-leven_voor wonen-en-leven_na

 

Wonen en leven omvat alle deelprojecten uit de stadsdeelvisie op fysiek en sociaal gebied. U vindt de deelprojecten bovenaan deze pagina in de linkerkolom onder Wonen en leven.

Volg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Op dinsdag 11 maart vond de overdracht plaats van de kerk in de Heilust aan de gemeente Kerkrade. Lees meer: http://t.co/Q7CltiYVvJ

Gisteren gaf de gemeente Kerkrade uitleg over de herinrichting van de openbare ruimte Bestaande Wijk van Morgen: http://t.co/7rSS93gCTt

Laat alle tweets zien >

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten